Súťaže a projekty

„Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi,

poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí...“

(Jn 8,31)

Informácia o Biblickej olympiáde

Dňa 22. a 23. marca 2022 sa na Slovensku uskutočnila Biblická olympiáda. Vzhľadom na aktuálnu situáciu dekátne ( okresné) kolo súťaže prebiehalo v online priestore. Za Košickú Eparchiu sa prihlásilo 8 družstiev. V súťažný deň bol od 09:00 účastníkom sprístupnený pracovný materiál, ktorý si súťažiaci otvorili svojim špeciálnym kódom. Za Košickú Eparchiu do diecézneho( krajského kola) Biblickej olympiády v prvej kategórii postúpili 3 družstvá:

CZŠ s sv. Gorazda, Juhoslovanská 2, 040 13 Košice

Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážske

Základná škola Komenského 1962/8, 075 01 Trebišov

Všetkým zúčastneným blahoželáme a postupujúcim prajeme veľa úspechov v diecéznom kole.