„Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi,

poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí...“

(Jn 8,31)

Biblická sútaž v Košiciach 2023

BIBLICKÁ SÚŤAŽ (A - kategória):

Dňa 18. apríla 2023 sa na Eparchiálnom úrade v Košiciach stretli naši najmladší žiaci 1. a 2. ročníka základných škôl, aby si preverili základné vedomosti z Biblie v krajskom (eparchiálnom) kole Biblickej súťaže.

Výsledky:

1. miesto: ZŠ Helcmanovce

2. miesto: ZŠ Komenského Trebišov

3. miesto: ZŠ Sobrance, Komenského 12

Víťazom gratulujeme a prajeme veľa úspechov na celoslovenskom (metropolitnom) kole, ktoré sa uskutoční 2. - 3. mája.

BIBLICKÁ SÚŤAŽ (B - kategória):

Tretiaci a štvrtáci základných škôl Gréckokatolíckej eparchie Košice bojovali dňa 19. apríla 2023 o víťazstvo v eparchiálnom (krajskom) kole Biblickej súťaže. Malí biblisti preukázali cenné vedomosti z knihy Skutky apoštolov, ktorá bola predmetom štúdia v tomto školskom roku. Na celoslovenskom kole budú našu eparchiu reprezentovať:

1. miesto: Farnosť Bačkov - Dargov

2. miesto: ZŠ Komenského Trebišov

3. miesto CZŠ sv. rodiny Sečovce.

Srdečne gratulujeme !

Biblická sútaž v Košiciach 2022

Dňa 11. mája 2022 sa v priestoroch Gréckokatolíckeho eparchiálneho úradu v Košiciach konala biblická súťaž. Prebiehala v dvoch kategóriách (kat. A 1.-2. roč. a kat. B 3.-4. roč.). Súťaž otvoril v mene vladyku Cyrila Vasiľa SJ otec Jaroslav Lajčiak, protosynkel Košickej eparchie. Všetci prítomní sa spoločne pomodlili modlitbu 3. hodinky. Otec Jaroslav zúčastneným žiakom a učiteľom poďakoval za prípravu a povzbudil ich pri súťažení. Otec Karol Knap, riaditeľ DKU, vyzdvihol myšlienku, že tento rok biblickej súťaže je mimoriadny, lebo sa uskutočnilo len jedno súťažné kolo na Eparchiálnom úrade. Pripomenul však, že práve tieto družstvá sú nádejou pre nové pokračovanie po dlhej prestávke spôsobenej pandémiou Covid 19.

Po úvodných pokynoch k priebehu súťaže, prihlásené školy súťažili v 6. kolách v svojej kategórii.  Predsedovia poroty pre jednotlivé kategórie, Dipl.-Theol.Univ. Pavol Mihajlo a Mgr. Ján Fedorišin, odborným a kreatívnym spôsobom sprevádzali súťažiacich. V prvej aj druhej kategórii prebiehal  vedomostný boj. Po skončení  všetkých kôl sa uskutočnilo vyhodnotenie a odovzdanie diplomov a ocenení.  V závere súťažného bol čas na spoločný chutný obed v priestoroch biskupského úradu.


Umiestnenie v kategórii A:

1.ZŠ Komenského, Trebišov

2. ZŠ sv. Rodiny, Sečovce

3. CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Košice

4. Farnosť sv. Cyrila a Metoda, Prakovce


Umiestnenie v kategórii B:

1.ZŠ M. R. Štefánika, Trebišov

2.CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Košice

3.ZŠ Komenského, Trebišov

4.Farnosť sv. Cyrila a Metoda, Prakovce