„Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi,

poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí...“

(Jn 8,31)

Biblická olympiáda 2022/2023

Biblická olympiáda je predmetovou súťažou zastrešenou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a tiež Konferenciou biskupov Slovenska. V tejto olympiáde sa súťaží v dvoch kategóriách: kategória I. (ZŠ) a kategória II. (SŠ). Súťažné trojčlenné družstvá overia svoje vedomosti z vybraných kníh Svätého Písma v triednom, školskom, dekanátnom, eparchiálnom/diecéznom a napokon v celoslovenskom kole.

V dňoch 24. a 25. apríla sa uskutočnilo eparchiálne kolo BO v sídle Gréckokatolíckej eparchie Košice. Predmetom štúdia v tomto školskom roku boli knihy Judita, Ester, Nehemiáš a Prvý Petrov list. Súťažiaci preukázali vysokú úroveň vedomostí a vo veľmi vyrovnanom súboji sa napokon umiestnili takto:

I. kategória (ZŠ):

1. miesto: ZŠ M. R. Štefánika Trebišov

2. miesto: CZŠ sv. rodiny Sečovce

3. miesto: CZŠ s MŠ sv. Gorazda Košice


II. kategória (SŠ)

1. miesto: Cirkevné gymnázium sv. J. Krstiteľa Trebišov


Našu eparchiu budú reprezentovať na celoslovenskom kole družstvá, ktoré sa umiestnili na prvých miestach. Prajeme im veľa úspechov a vyprosujeme pomoc Sv. Ducha pri ešte hlbšom štúdiu Sv. Písma.