Knižnica slúži ako priestor na inšpiráciu pre učiteľov Náboženstva a Náboženskej výchovy. Nachádzajú sa tu spracované pomôcky na vyučovacie hodiny. Nájdete tu prezentácie, kvízy, doplňovačky a ďalšie iné pomôcky na celý školský rok.

Prístup je na vyžiadanie. Kontaktovať dkumetodik@grkatke.sk