Gréckokatolícka eparchia Košice

Eparchiálny katechetický úrad sv. prvomučeníka Štefana

O eparchiálnom katechetickom úrade

Eparchiálny katechetický úrad (EKÚ) bol zriadený pod názvom Katecheticko-pastoračné centrum (KPC) sv. prvomučeníka Štefana vladykom Milanom Chauturom v Pozdišovciach dňa 27.12.1997. Jeho hlavnou náplňou bola koordinácia práce 4 komisií Košického apoštolského exarchátu: katechetickej, pastoračnej, komisie pre rodinu a komisiu pre prípravu Jubilejného roka 2000. Na jeho pôde sa stretávali zástupcovia spomínaných komisií, neskôr sa ich činnosť oddelila a niektoré aj zanikli. Hlavnou náplňou centra sa stala katechéza.

Organizácia katechetickej práce vychádzala z koncepcie katechetickej komisie pri KBS a z potrieb miestnej cirkvi. Spolu sa katechetickou komisiou exarchátu sa centrum zameriavalo hlavne na distribúciu učebníc a katechetických pomôcok a ich úpravu na východný obrad. Bolo urobených aj niekoľko metodických návštev u katechétov, zabezpečovala sa organizácia biblických súťaží a taktiež agenda súvisiaca s udeľovaním katechetických misií pre katechétov a ich duchovná a metodická formácia. Centrum spolupracovalo aj pri organizovaní aktivít ostatných komisií, napr. Bystrá – stretnutia mládeže, distribúcia časopisu Veľké Jubileum a animátorské stretnutia.